اولین رویداد فناورانه

راه هوشمند

رویداد فناورانه “راه هوشمند” فرصتی است که ایده پردازان می‌توانند ایده‌ها، اختراعات، فناوری‌ها و محصولات خود را ارائه نموده و با سرمایه گذاران حوزه توسعه‌ی فناوری در صنعت حمل و نقل و راهداری هوشمند و حوزه‌های مرتبط،  جهت پیاده سازی ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه و کاربردی خود روبرو گردند.

لوگو راه هوشمند-سفید

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمانی فناورانه و مردم پایه

درباره رویداد راه هوشمند

رویداد فناورانه مرتبط با توسعه فناوری حوزه راهداری و حمل و نقل هوشمند

حمل و نقل جاده ای بعنوان اصلی ترین روش حمل و نقل در کشور، نقشی حیاتی در جابجایی کالا و مسافر دارد. با این حال، مشکلاتی از جمله ایمنی کاربران راهها، ترافیک مسیرها، آلودگی و موارد دیگر، ضرورت بکارگیری فناوری های نوینی چون اینترنت اشیا و هوش مصنوعی را برای حل این مشکلات، بهبود وضعیت حمل و نقل، و بهره‌وری بیشتر  سامانه ها و تجهیزات را بیش از پیش آشکارتر می سازد. در این راستا، رویداد فناورانه “راه هوشمند” فرصتی است که ایده پردازان می‌تواند ایده‌ها، اختراعات، و فناوری‌ها و محصولات خود را ارائه نموده و با سرمایه گذاران حوزه توسعه‌ی فناوری در صنعت حمل و نقل و راهداری هوشمند و حوزه‌های مرتبط، جهت پیاده سازی ایده‌ها و طرحهای نوآورانی و کاربردی خود روبرو گردند. 

اطلاعات بیشتر در مورد این رویداد…