اطلاعات پستی

دریافت اطلاعات فناوران جهت ارسال تقدیرنامه و گواهینامه رویداد

فناور گرامی

ضمن تشکر از شما برای شرکت و همراهی در رویداد راه هوشمند، خواهشمندیم جهت دریافت تقدیرنامه و گواهینامه های رویداد راه هوشمند، اطلاعات پستی خود را از طریق تکمیل فرم زیر، برای دبیرخانه رویداد، ارسال نمایید. 

ارسال اطلاعات پستی جهت دریافت تقدیرنامه ها و گواهینامه ها
اسکرول به بالا